Categoriën:Extern Nieuws Tags: , , , , , , ,

Informatie over deelname van niet-Luxemburgers aan de gemeenteraadsverkiezingen van 11 juni 2023

De gemeenteraadsverkiezingen van 11 juni 2023 zijn voorbehouden aan kiezers (Luxemburgers en buitenlanders) die ten minste 55 dagen vóór de datum van de gemeenteraadsverkiezingen in Luxemburg op de kiezerslijst zijn ingeschreven (d.w.z. vóór maandag 17 april 2023, zie https://guichet.public.lu/fr/citoyens/citoyennete/elections/elections-communales/inscription-listes-electorales-communales.html).

Het is mogelijk om per brief te stemmen:

Het verzoek om per post te stemmen moet de gemeente van verblijf van de kiezer bereiken :

  • ten vroegste 12 weken en ten laatste 25 dagen voor de verkiezingsdag, indien de oproepingsbrief naar Luxemburg moet worden gestuurd. Voor de stemming van 11 juni 2023 moet het verzoek dus ten vroegste op zondag 19 maart 2023 en uiterlijk op woensdag 17 mei 2023 bij het college van burgemeester en wethouders aankomen.
  • ten vroegste 12 weken en ten laatste 40 dagen voor de verkiezingsdag, indien de uitnodigingsbrief naar het buitenland wordt gestuurd. Voor de verkiezingen van 11 juni 2023 moet de aanvraag dus ten vroegste op zondag 19 maart en ten laatste op dinsdag 2 mei 2023 bij het college van burgemeester en wethouders aankomen.

Het verzoek kan elektronisch worden ingediend via MyGuichet.lu (met een LuxTrust-certificaat) of per gewone post (op gewoon papier of op een voorgedrukt formulier, dat verkrijgbaar is bij de gemeente waar de kiezer woont).

Het is belangrijk rekening te houden met de tijd die nodig is voor de postbezorging en er zij op gewezen dat er in Luxemburg op zaterdag en zondag geen postbezorging is.

Bijzonderheid van de gemeenteraadsverkiezingen van 11 juni 2023:

Dit zullen de eerste gemeenteraadsverkiezingen zijn waaraan niet-Luxemburgers in het Groothertogdom kunnen deelnemen zonder te moeten voldoen aan de voorwaarde dat zij meer dan 5 jaar in het Groothertogdom moeten hebben gewoond:

  • Voor onderdanen van een andere Lid-Staat van de Europese Unie of het Schengen-gebied is het noodzakelijk dat zij hun woonplaats in het Groothertogdom Luxemburg hebben en daar op het ogenblik van het verzoek om inschrijving op de kiezerslijst verblijven.
  • Voor andere vreemdelingen is het noodzakelijk dat zij een geldige verblijfsvergunning hebben, in het Groothertogdom Luxemburg gedomicilieerd zijn en er op het moment van het verzoek om inschrijving op de kiezerslijst woonachtig zijn.

Nuttige links:

Alle informatie over de nationale bewustmakingscampagne “Ik kan stemmen” van het ministerie van Gezin, Integratie en Grotere Regio is te vinden op de website van het ministerie: https://mfamigr.gouvernement.lu/fr/campagnes/integration/voter.html.