Over de Nederlandse Vereniging Luxemburg

De Nederlandse Vereniging Luxemburg, of kortweg de NVL, is een sociale vereniging voor, van en met alle Nederlanders in Luxemburg. Lees verder voor meer informatie over ontstaansgeschiedenis en de huidige samenstelling van ons bestuur.

Wie zijn wij?

Het doel

De NVL heeft ten doel het dienen van de Nederlandse culturele belangen in het Groothertogdom Luxemburg en het scheppen en in stand houden van een band tussen de aldaar gevestigde Nederlands sprekende.

Zij tracht dit doel te bereiken door het organiseren van bijeenkomsten voor haar leden en door alle andere middelen, welke strekken tot bevordering van haar doel.

Het NVL Bestuur

  • Voorzitter: Stefan van Look
  • Vice-voorzitter: Luc Vrouenraets
  • Secretaris: Roelien Dekker
  • Penningmeester: Erik Schoeber
  • Commissaris Sponsoring: Mervin Kupers
  • Commissaris: Hans Freund
  • Commissaris IT: Hans Rol
  • Algemeen Bestuurslid: Emma Blanken
  • Algemeen Bestuurslid: Fenna Jorritsma
  • Algemeen Bestuurslid: Randy Jonathans

De “Nederlandse Vereniging in Luxemburg” en haar geschiedenis”

De aantrekkingskracht van Luxemburg op de Nederlandse agrariërs is zeker na de tweede wereldoorlog groot geweest. Diverse agrariërs en zaadveredelaars hebben zich toen in Luxemburg gevestigd (Ter herinnering: vanuit Luxemburg zijn diverse voetbalvelden voor de WK voetbal voorzien van de groene kwaliteitsmat uit het Groot Hertogdom!!). Ook het toerisme in Luxemburg als commerciële activiteit heeft diverse Nederlanders hierheen gelokt.

Toen in het begin van de zestiger jaren, bij gelegenheid van een officieel staatsbezoek van Koningin Juliana aan het Groot Hertogdom Luxemburg de toenmalige Nederlandse ambassadeur het zinvol vond om het detachement van Nederlanders in Luxemburg als groep uit te nodigen, viel zijn keuze op die groep ( die zich in 1952 als AsbL hadden laten registreren).

Deze toch wel agrarisch getinte club heeft zich door de jaren heen multifunctioneel ontwikkeld. Met name het (op)starten van de Europese instellingen met haar Eurocraten ( 1962 en later) en ook nog weer later de ontwikkeling van de financieel economische sector, hebben het aantal Nederlanders in Luxemburg krachtig doen oplopen. Er wordt momenteel gerekend met een totaal van 5,500 ingezetenen in het bezit van de Nederlandse nationaliteit.

Gezien de historische banden tussen het Nederlandse Koningshuis van Oranje en de Groot Hertogelijke Familie te Luxemburg ( met als dragende lijn Het Huis Nassau ), is dit niet vreemd.

Er bestaat zelfs een woordenboek Letzebuergesch Hollannesch.

De NVL heeft sedert die start zeer zeker een pluriform activiteitenscala georganiseerd, teneinde de belangen van de Nederlanders in cultureel opzicht te stimuleren.

Vele besturen zijn beëdigd, hebben gefunctioneerd en hebben middels vergaderingen actief bijgedragen aan het welzijn van de Nederlanders; of dit nu was via Sint Nicolaas avonden, Haringborrels tgv het Leidens Ontzet, lezingen van Godfried Bomans en andere coryfeeën, meer recent een try-out van Freek de Jonge; niet te vergeten ook de Oranje-borrels en de Oranjevrijmarkt ten huize van de Nederlands Ambassadeur. Ook Nieuwjaarsreceptie en de Zomerfeesten op de Camping (!!) mogen niet onvermeld blijven. Het Maastrichtse mannenkoor , de Maastreechter Staar, heeft door toedoen van de NVL Luxemburg als concertplaats kunnen afstrepen op haar Palmares lijst.

Tot voor kort had de NVL als mededelingenblad “ De Hollandse Nieuwe ” dat in een gestencilde oranje versie samengevouwen en verstuurd werd. Teneinde zich meer aan de teneur van de 21ste eeuw te confirmeren , heeft het mededelingenblad een electronische vorm aangenomen en worden de lezers doorgelinked naar diverse belangrijke sites.

Het ledental van de NVL gaat in de richting van 500 adressen van Nederlanders en Nederlandse families in Luxemburg; we hebben zelfs een bestand van NVL leden die permanent in het nabije buitenland verblijven.


Wordt ook lid van de NVL!