Categoriën:NVL Nieuws Tags:

VAN DE BESTUURSTAFEL

Beste Leden,

Er is nieuws! En er is goed nieuws!
Na de brandbrief van het vorige bestuur kan ik jullie melden dat er een vernieuwd bestuur is gekozen tijdens de algemene ledenvergadering.

Allereerst wil ik namens het nieuwe bestuur de uitgetreden bestuursleden hartelijk danken voor al hun inzet om de vereniging draaiende te houden. Zij hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat de activiteiten die jullie van ons kennen doorgang konden vinden. Nogmaals, veel dank daarvoor.

Uiteraard ben ik blij te horen dat er heel veel positieve reacties van de leden zijn gekomen en  graag wil ik dan ook melden dat het is gelukt om een nieuwe enthousiaste groep te vormen met maar liefst tien bestuursleden waarvan er zeven nieuw zijn toegetreden. Met de combinatie van ervaring en frisse impulsen ben ik ervan overtuigd dat we een goede balans hebben om de niet alleen de vertrouwde activiteiten te kunnen continueren maar dat we ook kunnen werken aan nieuwe ideeën voor een actieve toekomst van de vereniging!

In de komende periode zullen we naast de evenementen ook graag de individuele bestuursleden nader voorstellen via onze nieuwsbrief en de verschillende social media. Houd deze dus in de gaten en volg de NVL!

Voor nu graag tot snel op een van onze activiteiten.

Voorzitter,
Stefan van Look