Haringborrel 2023
Categoriën:NVL Nieuws

Foto’s haringborrel 2023

Beste Leden van de NVL , overige genodigden

Graag wil ik mij als vice voorzitter van de NVL, tot U richten,

WELKOM op deze voor de Stad Leiden zo  belangrijke Bevrijdingsdag,

Willem van Oranje heeft de Leidse Bevolking beloond voor hun vasthoudendheid en trouw met een heuse Universiteit ( Universitas Lugdunum  Batavorum)

Verleden week heb ik ter plaatse in het Academiegebouw de Oprichtingsakte van de Leidse Universiteit en de Statuten van de Universiteit, gedateerd 2 juni 1575, bewonderd .

Voor de rekenaars; volgend jaar hebben we met het Leidens Ontzet Jaargang 450 te pakken.

Het Motto van het Leidens Ontzet voor dit jaar luidt:  Water en Vuur ( hetgeen de verhouding tussen de Spanjolen en de Oranje gezinde Hollanders helder weergeeft).

Uit de Toneelstukken van de GOUDEN EEUW in Holland springt de figuur van PEECKELHARING naar voren:

De schilderes Judith Leyster ( de eerste vrouwelijke kunstenaresse die in 1633 werd toegelaten tot het Sint Lucas Gilde te Haarlem ) heeft PEECKELHARING , als de vrolijke drinker afgebeeld.

Op het tableau wordt een oudere Jongeling met een fluwelen baret afgebeeld die een bijna lege kruik (Keuls blauw aardewerk) met tinnen deksel controleert op inhoud.

De Figuur Peeckelharing werd meestal, als theaterfiguur aan het einde van de meeste toneelstukken uit de  17e Eeuw ( DE GOUDEN EEUW) opgevoerd, ten teken dat het bijna afgelopen was met het toneelstuk.

Op de tafel zijn een lichtgekleurde kleien Pijpje en pakjes tabak afgebeeld. De kruik en de tabak verwijzen naar het levensplezier, maar ook naar het gevaar  om deze genotmiddelen overmatig te gebruiken.  Zoals zo vaak bij Nederlandse afbeeldingen uit die tijd, brengt dit beeld een moraliserende boodschap over naar de kijker; waarbij  de kortstondigheid van het aardse bestaan  en de behoefte aan gematigdheid de hoofdrol spelen.

Dus nu zal ik ook als Peeckelharing in de 17 e Eeuw, mijn praatje niet te lang laten duren.

Speciale Dank aan de heer Bansema , die ons de ruimte geeft om dit speciale Nederlandse feest hiermee mogen vieren, en onze overige sponsoren ( Les Hommes d’ Amsterdam)

Geniet van de Haring, met de traditionele Koorenwijn en /of een ander drankje.

PROSIT

Lucas Vrouenraets

Vice voorzitter. NVL