Algemene Ledenvergadering
Categoriën:Notulen

Algemene Leden Vergadering

Op dinsdag 28 februari 2017 om 20.00 uur staat de Algemene Ledenvergadering gepland. Wij zijn ook deze keer te gast bij het Park Inn, gelegen aan Avenue de la Gare in Luxemburg.

De officiële uitnodiging en de bijbehorende stukken worden 10 dagen van tevoren toegestuurd.

De agenda ziet er als volgt uit:

Datum: 28 Februari 2016
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Park Inn Hotel Luxembourg, Avenue de la Gare 45-47, L-1611 Luxembourg.

1. Opening Algemene Ledenvergadering door de Voorzitter
2. Verzoek tot goedkeuring agenda
3. Verzoek tot goedkeuring notulen ALV 2015
4. Ingekomen stukken
5. Verslag van de Penningmeester
6. Verslag van de Kascommissie en kwijting
7. Begroting 2017
8. Jaarverslag van de Voorzitter
9. Benoeming nieuwe bestuursleden
10. Benoeming van de Kascommissie
11. Rondvraag
12. Sluiting

U kunt ook de agenda hier downloaden: Agenda ALV 2017