Image showing the logo of the Relais Pour La Vie organisation
Categoriën:Foto Galerij

Relais pour la Vie 2018

Op zondag 27 maart 2018 hebben diverse NVL Leden hun best gedaan om Relais pour la Vie 2018 tot een geslaagde onderneming te maken. 17 Lopers hebben zich in mateloos ingespannen om het financieel resultaat 2018 voor de Relais poule la Vie op te krikken. In totaal is er door de NVL Euro 370.= als bijdrage aan het resultaat 2018 gescoord.

Bijzondere vermelding verdienen de stagiaires/ medewerkers van de Nederlandse Ambassade.