LogoSNBN
Categoriën:Extern Nieuws

Enquête zomerkamp SNBN

De Stichting Nederlanders Buiten Nederland (SNBN) is gemotiveerd om (zomer)taal- en cultuur kampen in Nederland te organiseren voor Nederlandse kinderen t/m 16 jaar oud die in het buitenland wonen. Samen met World Wide Juf, de Wereldschool en Edufax peilen we graag de interesse voor een dergelijk taal- en cultuurkamp onder Nederlandse ouders. De bedoeling is dat Nederlandse taal (en een stukje cultuur) al spelenderwijs met kamp activiteiten en excursies worden verweven. Om nu te kijken of er belangstelling is, is er een enquête in het leven geroepen. De enquête is bereikbaar via link: 

https://bit.ly/3eENz9i 

Zouden jullie kunnen vragen of mensen zo vriendelijk willen zijn de vragen van de enquête  in te vullen? Alle antwoorden worden uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld! De vragen gaan uit van de situatie waarbij relatief normaal internationaal gereisd kan worden.

Met vriendelijke groeten,

Marloes Abeling             en   Annemieke van der Kaaij

loeuzi12@gmail.com      &    avdkaaij@gmail.com